Rozsah působnosti
 • Město Mladá Boleslav
 • Město Kosmonosy
 • Bělá pod Bezdězem
 • Dobrovice
 • Řepov
 • Dolní Stakory
 • Dlouhá Lhota
 • Březno
 • Bradlec
 • Katusice
 • Hrdlořezy
 • Čistá
 • Bítouchov
 • Bukovno
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav - idatabaze.cz

Ceník služeb

Úkony registrovaných sociálních služeb a fakultativních činností, poskytovaných příspěvkovou organizací Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. od 1.3.2011

  Ceník si můžete vytisknout, cenik-tisk (pdf)

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů
 
POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ O VLASTNÍ OSOBU
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100,00 Kč / hod.
pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek 100,00 Kč / hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitř. prostoru 100,00 Kč / hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100,00 Kč / hod.
 
POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU
pomoc při úkonech osobní hygieny 100,00 Kč / hod.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100,00 Kč / hod.
pomoc při použití WC 100,00 Kč / hod.
koupání ve Středisku osobní hygieny 100,00 Kč / hod.
   
POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
- dovoz jídla MB a smluvní obce 20,00 Kč / úkon
- dovoz jídla DPS Na Radouči, DPS U Penzionu 10,00 Kč / úkon
- dovoz jídla DPS Sadová, Havlíčkova 13,00 Kč / úkon
- příprava a podání jídla a pití 100,00 Kč / hod.
 
POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
- běžný úklid a údržba domácnosti (minimálně 1x za týden)
(doba úkonu se započítává od vstupu do bytu uživatele až po odchod pracovníka
   včetně přípravy a uklizení pomůcek, převlečení pracovníka)
100,00 Kč / hod.
- údržba domácích spotřebičů (např. odmrazování ledničky)
(doba úkonu se započítává od vstupu do bytu uživatele až po odchod pracovníka
   včetně přípravy a uklizení pomůcek, převlečení pracovníka)
100,00 Kč / hod.
- donáška vody 100,00 Kč / hod.
- topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva 100,00 Kč / hod.
- běžné nákupy pro denní potřebu uživatele, max. do 5kg v nejbližším obchodě 60,00 Kč / hod.
- velký nákup (5-15kg, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti) 80,00 Kč / úkon
- pochůzky (pošta, lékárna, čistírna apod.) 80,00 Kč / hod.
- pochůzky - sepsání nákupu v době mimo předání nákupu 80,00 Kč / hod.
- praní a žehlení osobního a ložního prádla 50,00 Kč / 1kg
 
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
Doprovod dětí do školy, škol.zařízení, k lékaři a doprovod zpět 100,00 Kč / hod.
Doprovod dospělých do škol.zařízení, do zaměstnání, k lékaři, doprovod na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět 100,00 Kč / hod.

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Cena za fakultativní činnosti stanovena usnesením rady města Ml.Boleslav č. 335 ze dne 20.1.2011
 
Pedikúra 133,00 Kč / úkon
Svoz prádla 17,00 Kč / úkon
Odvoz prádla 17,00 Kč / úkon
Svoz uživatelů do střediska osobní hygieny 26,00 Kč / úkon
Rozvoz uživatelů ze střediska osobní hygieny 26,00 Kč / úkon
Dohled nad uživatelem sociální služby v domácnosti 1,80 Kč / 1min.
Podpora uživatelů sociální služby při hospodaření s finanční hotovostí 2,50 Kč / 1min.
Zapůjčení vysavače k provedení běžného úklidu v DPS 6,00 Kč / úkon

 

DENNÍ STACIONÁŘ
 
denní částka za denní pobyt ve stacionáři včetně oběda 258,00 Kč / den
denní částka za denní pobyt ve stacionáři bez dodání oběda 191,00 Kč / den
 
FAKULTATIVNÍ SLUŽBY denního stacionáře
Cena za fakultativní činnosti stanovena usnesením rady města Ml.Boleslav č. 335 ze dne 20.1.2011
Svoz uživatelů do denního stacionáře v Havlíčkově ul.čp.71, Mladá Boleslav 17,00 Kč / úkon
Rozvoz uživatelů do denního stacionáře v Havlíčkově ul.čp.71, Mladá Boleslav 17,00 Kč / úkon

Ceník úhrad úkonů registrovaných sociálních služeb a fakultativních činností poskytovaných příspěvkovou organizací pečovatelská služba města Mladá Boleslav od 1.10.2009
 

OSOBNÍ ASISTENCE
Činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů
 
Doba poskytování služby nepřetržitě denně do 2 hod. do 4 hod. 4 hod. a více
Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek
- pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
100 Kč / hod. 90 Kč / hod. 80 Kč / hod.
Pomoc při osobní hygieně
- pomoc při úkonech osobní hygieně, pomoc při použití WC
100 Kč / hod. 90 Kč / hod. 80 Kč / hod.
Pomoc při zajištění stravy, při přípravě jídla a pití 100 Kč / hod. 90 Kč / hod. 80 Kč / hod.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti
- pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
- nákupy a běžné pochůzky
100 Kč / hod. 90 Kč / hod. 80 Kč / hod.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- pomoc a podpora rodině v péči o dítě
- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
- pomoc při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob
- pomoc s návickem motorických, psychických a sociálních schopností
100 Kč / hod. 90 Kč / hod. 80 Kč / hod.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- doprovázení do škol. zařízení, zaměstnání, k lékaři, na volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce a doprovázení zpět
100 Kč / hod. 90 Kč / hod. 80 Kč / hod.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí
- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
- pomoc při vyřizování běžných záležitostí
100 Kč / hod. 90 Kč / hod. 80 Kč / hod.

 

TÍSŇOVÁ PÉČE
Činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů
 
Poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci
- poskytování nepřetržité hlasové a elektronické komunikace
300,00 Kč / á 1 měs.

 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
 
Denní částka za službu 655,00 Kč
- z toho poskytnutí celodenní stravy v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel 170,00 Kč
- z toho poskytnutí ubytování včetně provozních nákladů 210,00 Kč