Rozsah působnosti
 • Město Mladá Boleslav
 • Město Kosmonosy
 • Bělá pod Bezdězem
 • Dobrovice
 • Řepov
 • Dolní Stakory
 • Dlouhá Lhota
 • Březno
 • Bradlec
 • Katusice
 • Hrdlořezy
 • Čistá
 • Bítouchov
 • Bukovno
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav - idatabaze.cz

Odlehčovací služby

Cíl služby:

 • Odlehčovací služba poskytuje podporu, možnost odpočinku a regenerace sil pečující osobě, případně rodině, která pečuje o osobu se zdravotním postižením nebo seniora nejdéle po dobu čtyř týdnů.
 • Odlehčovací služba pomáhá rodinám zvládnout péči o člověka, který nemusí odcházet do ústavní péče. Přispívá k plnohodnotnému životu občanů.
 • Péče je zajišťována jako komplex služeb směrovaných do rodin, kde je v domácí péči osoba se zdravotním postižením, handicapovaný člověk, osoba s kombinovaným postižením nebo senior.
 • Rodinní příslušníci, kteří o tuto osobu pečují celodenně, se nacházejí v určité fázi vyčerpání. Stálá a nepřetržitá 24 hodinová péče rodiny o svého člena by nakonec vedla k jeho umístění do ústavní péče.
 • Cílem je krátkodobě zastoupit členy rodiny v péči o seniora nebo handicapovaného člověka a umožnit načerpání sil pro další péči. Poskytovaná péče vychází z obecných principů sociálních služeb.
 • Odlehčovací služba je určena pro pobyt uživatelů, kteří nemohou bez dohledu sami setrvat v domácím prostředí, a potřebují dohled nebo pomoc druhé osoby. Poskytuje se na adrese: Na Radouči 1081, Mladá Boleslav.

Základní účel: Odlehčovací služba poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotní postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Cílová skupina: osoby s tělesným postižením, sluchovým, zdravotním a zrakovým postižením, senioři

Fotografie z poskytování služeb

Potřebují Vaši blízcí celodenní péči? Využijte odlehčovací službu

 • Staráte se o seniora či handicapovaného člověka, který nemůže zůstat bez dohledu, a vy přitom potřebujete jet na dovolenou, načerpat sil či vyřešit soukromé problémy?
 • Využijte volnou kapacitu odlehčovací služby, kterou Pečovatelská služba města Mladá Boleslav nabízí na adrese Na Radouči 1081. Tato sociální služba je nabízena již delší dobu, ale obecně se o ní příliš neví a odpovídá tomu i dosud malý zájem klientů.
 • Pečovatelská služba přitom nabízí touto pobytovou službou vyřešit Vaše dočasné problémy a zajistit pro osobu ve Vaší péči podmínky srovnatelné s domácím prostředím. Podle Vašich potřeb zde jsou schopni po více dnů zajistit kvalitní péči o Vaše blízké s dostatečnou zárukou bezpečí a klidu.
 • Rodinní příslušníci, kteří pečují celodenně o osoby vyžadující neustálý dohled, se nacházejí v určité fázi vyčerpání. Odlehčovací služba je určena pro pobyt uživatelů, kteří nemohou bez dohledu sami setrvat v domácím prostředí, a potřebují dohled nebo pomoc druhé osoby.

  Pro tyto potřeby jsou vyčleněna dvě lůžka.

 • Informace získáte
  na telefonním čísle 326 735 245
  nebo při osobní návštěvě v sídle Pečovatelské služby města MB Na Radouči 1081.