Poskytované služby

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. poskytuje komplexní sociální služby.

Sociální služby jsou žadatelům poskytovány na základě Smlouvy o poskytování uzavřené mezi Pečovatelskou službou města Mladá Boleslav, p.o. a žadatelem. Přílohou smlouvy jsou Pravidla o poskytované sociální službě.

Sociální služby poskytované Pečovatelskou službou města Mladá Boleslav, p.o. se poskytují za úhradu dle platných předpisů a podle platného úhradníku vydaného organizací a schváleného Radou města.

Sociální služby poskytujeme v těchto oblastech

  • Pečovatelská služba
  • Osobní asistence
  • Tísňová péče
  • Denní stacionář
  • Odlehčovací služby

Krajský úřad Středočeského kraje – odbor sociálních věcí na základě žádosti o registraci sociálních služeb rozhodl o registraci uvedených sociálních služeb s platností od 12.4.2007, od 1.2.2008 uděleno rozhodnutí o registraci odlehčovací sociální služby.

 

Podrobné informace:
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o., Na Radouči 1081
telefon: 326 735 245, 326 729 751
e-mail:  dps.halova@seznam.cz

 

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, příspěvková organizace  |     WEB