logo PSMB

e-mail: mb.ps@seznam.cz
tel. +420 326 735 245

Váš první krok
Naše úroveň služeb
Sociální služby
Objevte živou komunitu
Jsme daleko více

Poslání organizace:
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. se snaží prostřednictvím svých služeb pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením přes nepříznivé sociální a zdravotní situace setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, své přátele a blízké.

Cíl služby: Denní stacionář má za cíl především zajistit podporu pečujícím rodinám a osobám, které nemusí o svého rodinného příslušníka část dne pečovat. Denní stacionář pomáhá rodinám zvládnout péči o člověka, který nemusí odcházet do péče pobytového zařízení. Přispívá k plnohodnotnému životu občanů, kteří žijí osaměle.

Pravidla služby: Pravidla pro poskytování Denního stacionáře

Cílová skupina: Osoby s tělesným a zdravotním postižením, senioři.

Věková struktura cílové skupiny:
mladší dospělí (19 – 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)

Forma poskytování: Ambulantní

Kapacita: počet klientů: 7

Úhrada za služby: Sazebník jednotlivých úkonů registrované sociální služby a fakultativních činností

Zásady poskytování služby

 • služby jsou poskytovány na základě respektu lidské důstojnosti, individuality a práv jednotlivých uživatelů
 • zajištění a vytvoření podmínek pro samostatné rozhodování uživatelů a zplnomocnění uživatele k rozhodování o sobě
 • podpora udržení soběstačnosti a nezávislosti uživatelů, snížení zdravotních a sociálních rizik
 • služby jsou poskytovány na základě profesionálního přístupu všech zaměstnanců, který je podložen jejich celoživotním vzděláváním
 • služby jsou vedeny transparentně a odpovědně, informace o službě jsou dostupné

Denní stacionář Domovinka

Žijete se svými blízkými, kteří musí chodit do zaměstnání? Rádi byste jim tuto péči ulehčili a přesto nechcete zůstávat doma sami? Pak právě Vám by mohl vyhovovat pobyt v Domovince.

 • Jakou službu Domovinka poskytuje:
  - celodenní přítomnost a zajištění péče pracovnicí sociální péče
  - zapojení do pracovních aktivit - cvičení paměti a řeči po CMP, jednoduchá rehabilitace, k dispozici   jsou rehabilitační pomůcky, četba, muzikoterapie, pracovní terapie
 • Kde Domovinku najdete
  - v objektu Domu zvláštního určení v ulici Vondřichova 1499, Mladá Boleslav
 • Co znamená denní pobyt:
  - péče o uživatele služby od 6:00 hod do 15:30 hod od pondělí do pátku
  - možnost úpravy podle potřeby a dohody s uživatelem a možností organizace
 • Co Domovinka umožní
  - přes zdravotní potíže, které vyžadují pomoc druhé osoby setrvávat ve svých domácnostech
  - Vaši blízcí nemusí přerušit zaměstnání
  - oddálí pobyt v ústavních zařízeních
 • Jak se budete stravovat
  - snídaně a svačiny si uživatel zajistí sám, pečovatelka pomůže s jejich přípravou
  - obědy přivezeme ze stravovacího zařízení
  - cena oběda je zahrnuta v částce za pobyt
 • Co do Domovinky potřebujete?
  - pouze přezůvky, pohodlné oblečení a léky, které užíváte
   
Mapa - adresa