Denní stacionář

Žijete se svými blízkými, kteří musí chodit do zaměstnání? Rádi byste jim tuto péči ulehčili a přesto nechcete zůstávat doma sami? Pak právě Vám by mohl vyhovovat pobyt v Domovince.Cíl služby:
Denní stacionář má za cíl především zajistit podporu pečujícím rodinám a osobám, které nemusí o svého rodinného příslušníka část dne pečovat. Denní stacionář pomáhá rodinám zvládnout péči o člověka, který nemusí odcházet do péče pobytového zařízení. Přispívá k plnohodnotnému životu občanů, kteří žijí osaměle.

Cílová skupina: osoby s tělesným a zdravotním postižením, senioři

Základní účel:
Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Denní stacionář Domovinka

 • Jakou službu Domovinka poskytuje:
  - celodenní přítomnost a zajištění péče pracovnicí sociální péče
  - zapojení do pracovních aktivit - cvičení paměti a řeči po CMP, jednoduchá rehabilitace, k dispozici   jsou rehabilitační pomůcky, četba, muzikoterapie, pracovní terapie
 • Kde Domovinku najdete
  - v objektu Domu zvláštního určení v ulici Havlíčkova 71, Mladá Boleslav
  - Fotografie ze stacionáře

 • Co znamená denní pobyt:
  - péče o uživatele služby od 6:00 hod do 15:30 hod od pondělí do pátku - možnost úpravy podle potřeby a dohody s uživatelem
 • Co Domovinka umožní
  - přes zdravotní potíže, které vyžadují pomoc druhé osoby setrvávat ve svých domácnostech
  - Vaši blízcí nemusí přerušit zaměstnání
  - oddálí pobyt v ústavních zařízeních
 • Jak se budete stravovat
  - snídaně a svačiny si uživatel zajistí sám, pečovatelka pomůže s jejich přípravou
  - obědy přivezeme ze stravovacího zařízení
  - cena oběda je zahrnuta v částce za pobyt
 • Co do Domovinky potřebujete?
  - pouze přezůvky, pohodlné oblečení a léky, které užíváte
   

 

 

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, příspěvková organizace  |     WEB