Osobní asistence

Dostali jste se do tíživé životní situace, kdy se neobejdete bez pomoci druhé osoby? Nechcete být odkázáni na pomoc svých nejbližších a přesto si přejete zůstat doma, ve svém prostředí? Pokusíme se s Vámi tuto situaci řešit s pomocí osobní asistentky/a.

Cíl služby: Osobní asistence má za cíl podporovat zachování soběstačnosti uživatele nebo podporu rozvoje soběstačnosti, setrvání v přirozeném prostředí a zachování životního stylu. Je poskytována občanům, jejichž schopnost realizovat samostatně každodenní úkony je omezena vzhledem ke zdravotnímu postižení nebo jinému znevýhodňujícímu faktoru.

Cílová skupina: Osoby s tělesným, kombinovaným, mentálním a zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři

Základní účel: Osobní asistence je pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, které by člověk dělal sám, nebýt zdravotního postižení nebo jiné znevýhodňující okolnosti. Jde o službu terenní, která se poskutuje v přirozeném prostředí uživatele bez omezení rozsahu, místa a času, tj. ve všem, vždy a všude dle jeho potřeb a dohody s ním. Osobní asistence je také službu doprovodnou.

Obsah (spektrum nabídky služeb):

Podle individuální dohody s uživatelem např.: pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákup, vaření, praní, údržba prádla apod.), pomoc se sebeobsluhou (hygiena, podání stravy, péče o fyzické a duševní zdraví, oblékání apod.), kontakt s vnějším prostředím (kulturní a společenské akce, úřady apod.), pomoc při pohybu.

Doba poskytování služby:
Služba se poskytuje nepřetržitě bez časového omezení v nezbytně nutném časovém rozsahu.

 

 

 

 

 

 

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, příspěvková organizace  |     WEB