logo PSMB

e-mail: mb.ps@seznam.cz
tel. +420 326 735 245

Váš první krok
Naše úroveň služeb
Sociální služby
Objevte živou komunitu
Jsme daleko více
 • Koordinátor služby: Václava Bergerová, DiS.
 • telefon: 326 735 245, 739 914 542
 • e-mail: dps.bergerova@seznam.cz

Poslání organizace:
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. se snaží prostřednictvím svých služeb pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením přes nepříznivé sociální a zdravotní situace setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, své přátele a blízké.

Cíl služby:
Osobní asistence má za cíl podporovat zachování soběstačnosti uživatele nebo podporu rozvoje soběstačnosti, setrvání v přirozeném prostředí a zachování životního stylu. Je poskytována občanům, jejichž schopnost realizovat samostatně každodenní úkony je omezena vzhledem ke zdravotnímu postižení nebo jinému znevýhodňujícímu faktoru.

Pravidla služby: Pravidla pro poskytování osobní asistence

Cílová skupina:
Osoby s tělesným, kombinovaným, mentálním a zdravotním postižením, rodiny s dítětem/dětmi, senioři.

Věková struktura cílové skupiny: bez omezení věku

Forma poskytování: terénní

Úhrada za služby: Přehled výše úhrad za služby

Zásady poskytování služby

 • služby jsou poskytovány na základě respektu lidské důstojnosti, individuality a práv jednotlivých uživatelů
 • zajištění a vytvoření podmínek pro samostatné rozhodování uživatelů a zplnomocnění uživatele k rozhodování o sobě
 • podpora udržení soběstačnosti a nezávislosti uživatelů, snížení zdravotních a sociálních rizik
 • služby jsou poskytovány na základě profesionálního přístupu všech zaměstnanců, který je podložen jejich celoživotním vzděláváním
 • služby jsou vedeny transparentně a odpovědně, informace o službě jsou dostupné

Služba se poskytuje nepřetržitě bez časového omezení v nezbytně nutném časovém rozsahu.

Dostali jste se do tíživé životní situace, kdy se neobejdete bez pomoci druhé osoby? Nechcete být odkázáni na pomoc svých nejbližších a přesto si přejete zůstat doma, ve svém prostředí? Pokusíme se s Vámi tuto situaci řešit s pomocí osobní asistentky/a.

Obsah (spektrum nabídky služeb)

Podle individuální dohody s uživatelem např.:

 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid, nákup, vaření, praní, údržba prádla apod.),
 • pomoc se sebeobsluhou (hygiena, podání stravy, péče o fyzické a duševní zdraví, oblékání apod.),
 • kontakt s vnějším prostředím (kulturní a společenské akce, úřady apod.),
 • pomoc při pohybu...
Mapa - adresa