logo PSMB

e-mail: mb.ps@seznam.cz
tel. +420 326 735 245

Váš první krok
Naše úroveň služeb
Sociální služby
Objevte živou komunitu
Jsme daleko více

Co je stížnost

  • stížnost je vyjádřená nespokojenost vyžadující složitější řešení, než okamžitou reakci
  • stížnost je podání v němž je stěžováno na kvalitu nebo způsob poskytování služeb, na porušování práv uživatele
  • každý uživatel má právo si stěžovat, není žádným způsobem diskriminován
  • stížnost je pro organizaci vnímána jako podnět pro zlepšení služby

Způsob podání

  • Stížnost na poskytovanou službu je možné podat písemně, ústně nebo telefonicky .
  • Stížnost může uživatel podat osobně nebo prostřednictvím svého zástupce, dle vlastního uvážení (rodinný příslušník, ošetřující lékař apod.).
  • V domech zvláštního určení jsou umístěny „schránky důvěry“, které slouží nejen pro obyvatele DPS. Tam si můžete stěžovat i anonymně. Přesné informace podají pracovníci organizace.
  • Způsob podání upravují „Vnitřní pravidla pro podání a vyřizování stížností“, které jsou k dispozici u Vašich pečovatelek.

Stížnost na pracovníky nebo na provoz a poskytované služby lze směřovat k vedoucím úseků, v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti řediteli organizace a dále podle uvedených kontaktů.

Pečovatelská služba města MB, příspěvková organizace
Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav
Mgr. Jana Volfová, ředitelka organizace telefon: 326 729 751, 739 920 572
Jana Hálová, DiS., vedoucí úseku telefon: 326 735 245, 731 702 332
Václava Bergerová, DiS., vedoucí úseku telefon: 326 735 245, 739 914 542
Bc. Jaromíra Prokopová (Smolíková), vedoucí úseku telefon: 326 735 245, 739 914 518
Bc. Jitka Švíková telefon: 326 735 245, 739 588 722

Magistrát města Ml. Boleslav, Staroměstské nám. 70, 29301 Mladá Boleslav

vedoucí odboru sociálních věcí telefon: 326 716 199

Středočeský krajský úřad, Zborovská 11, Praha 5

odbor sociálních věcí telefon: 257 280 111

MPSV, Na poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

sekretariát telefon: 221 921 111

Veřejný ochránce práv, Údolní 3, Brno 602 00

sekretariát telefon: 542 542 111, 542 542 888

Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5

kancelář telefon 257 221 142
Mapa - adresa