Rozsah působnosti
 • Město Mladá Boleslav
 • Město Kosmonosy
 • Bělá pod Bezdězem
 • Dobrovice
 • Řepov
 • Dolní Stakory
 • Dlouhá Lhota
 • Březno
 • Bradlec
 • Katusice
 • Hrdlořezy
 • Čistá
 • Bítouchov
 • Bukovno
Pečovatelská služba města Mladá Boleslav - idatabaze.cz

Prověřování kvality služeb

Co je stížnost

 • stížnost je vyjádřená nespokojenost vyžadující složitější řešení, než okamžitou reakci
 • stížnost je podání v němž je stěžováno na kvalitu nebo způsob poskytování služeb, na porušování práv uživatele
 • každý uživatel má právo si stěžovat, není žádným způsobem diskriminován
 • stížnost je pro organizaci vnímána jako podnět pro zlepšení služby

Způsob podání

 • Stížnost na poskytovanou službu je možné podat písemně, ústně nebo telefonicky .
 • Stížnost může uživatel podat osobně nebo prostřednictvím svého zástupce, dle vlastního uvážení (rodinný příslušník, ošetřující lékař apod.).
 • V domech s pečovatelskou službou jsou umístěny „schránky důvěry“, které slouží nejen pro obyvatele DPS. Tam si můžete stěžovat i anonymně. Přesné informace podají pracovníci organizace.
 • Způsob podání upravují „Vnitřní pravidla pro podání a vyřizování stížností“, které jsou k dispozici u Vašich pečovatelek.

Stížnost na pracovníky nebo na provoz a poskytované služby lze směřovat k vedoucím úseků, v případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti řediteli organizace a dále podle uvedených kontaktů.

Pečovatelská služba města MB, příspěvková organizace
Na Radouči 1081, 293 01 Mladá Boleslav
Mgr. Jana Volfová, ředitelka organizace telefon: 739 920 572
Jana Hálová, DiS., vedoucí úseku telefon: 326 729 245
Radka Pekárová, vedoucí úseku telefon: 326 729 245
Bc. Martina Rokosová,vedoucí úseku telefon: 326 729 245
Libuše Strnadová, vedoucí úseku telefon: 326 729 245
   
 
Magistrát města Ml. Boleslav, Staroměstské nám. 70, 29301 Mladá Boleslav
Mgr. Andrea Reslová, vedoucí odboru sociálních věcí, telefon: 326 716 199
   
Středočeský krajský úřad, Zborovská 11, Praha 5
odbor sociálních věcí, telefon: 257 280 111
 
MPSV, Na poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
sekretariát, telefon: 221 921 111
 
Veřejný ochránce práv, Údolní 3, Brno 602 00
sekretariát, telefon: 542 542 111, 542 542 888
 

Český helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5
kancelář, telefon 257 221 142