logo PSMB

e-mail: mb.ps@seznam.cz
tel. +420 326 735 245

Váš první krok
Naše úroveň služeb
Sociální služby
Objevte živou komunitu
Jsme daleko více

Úkony registrovaných sociálních služeb a fakultativních činností, poskytovaných příspěvkovou organizací Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. od 1.1.2020

  Přehled výše úhrad za služby si můžete vytisknout, dokument pro tisk (pdf, 125 kB)

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů
POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ O VLASTNÍ OSOBU
pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100,00 Kč / hod.
pomoc při oblékání a svlékání včetně spec. pomůcek 100,00 Kč / hod.
pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitř. prostoru 100,00 Kč / hod.
pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100,00 Kč / hod.
POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU
pomoc při úkonech osobní hygieny 100,00 Kč / hod.
pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100,00 Kč / hod.
pomoc při použití WC 100,00 Kč / hod.
koupání ve Středisku osobní hygieny 100,00 Kč / hod.
POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY
dovoz jídla MB a smluvní obce 20,00 Kč / úkon
dovoz jídla DPS Na Radouči, DPS U Penzionu 10,00 Kč / úkon
dovoz jídla DPS Sadová, Havlíčkova 13,00 Kč / úkon
pomoc příprava a podání jídla a pití 100,00 Kč / hod.
POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
doba úkonu se započítává od vstupu do bytu uživatele až po odchod pracovníka, včetně přípravy a uklizení pomůcek a převlečení
běžný úklid a údržba domácnosti (minimálně 1x za týden) 100,00 Kč / hod.
údržba domácích spotřebičů (např. odmrazování ledničky) 100,00 Kč / hod.
donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva 100,00 Kč / hod.
běžné nákupy pro denní potřebu uživatele, max. do 5kg v nejbližším obchodě 60,00 Kč / hod.
velký nákup (5-15kg, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti) 80,00 Kč / úkon
pochůzky (pošta, lékárna, čistírna apod.) 80,00 Kč / hod.
pochůzky - sepsání nákupu v době mimo předání nákupu 80,00 Kč / hod.
praní a žehlení osobního a ložního prádla 50,00 Kč / 1kg
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
Doprovod dětí do školy, škol.zařízení, k lékaři a doprovod zpět 100,00 Kč / hod.
Doprovod dospělých do škol.zařízení, do zaměstnání, k lékaři, doprovod na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovod zpět 100,00 Kč / hod.
FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
služby doplňkové, nelze je poskytovat bez využívání základních služeb
Pedikúra 133,00 Kč / úkon
Svoz prádla, odvoz prádla 17,00 Kč / úkon
Svoz uživatelů do střediska osobní hygieny 26,00 Kč / úkon
Rozvoz uživatelů ze střediska osobní hygieny 26,00 Kč / úkon
Dohled nad uživatelem sociální služby v domácnosti 1,80 Kč / 1min.
Podpora uživatelů sociální služby při hospodaření s finanční hotovostí 2,50 Kč / 1min.
Zapůjčení vysavače k provedení běžného úklidu v DPS 6,00 Kč / úkon

DENNÍ STACIONÁŘ
denní částka za denní pobyt ve stacionáři včetně oběda 258,00 Kč / den
denní částka za denní pobyt ve stacionáři bez dodání oběda 191,00 Kč / den
Svoz a odvoz uživatelů do denního stacionáře 17,00 Kč / úkon

OSOBNÍ ASISTENCE - Služby jsou poskytovány v rozsahu těchto úkonů
Doba poskytování služby nepřetržitě denně do 2 hod. do 4 hod. 4 a více
Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu 100 Kč / hod. 90 Kč / hod. 80 Kč / hod.
Pomoc při osobní hygieně 100 Kč / hod. 90 Kč / hod. 80 Kč / hod.
Pomoc při zajištění stravy, při přípravě jídla a pití 100 Kč / hod. 90 Kč / hod. 80 Kč / hod.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti 100 Kč / hod. 90 Kč / hod. 80 Kč / hod.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 100 Kč / hod. 90 Kč / hod. 80 Kč / hod.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 100 Kč / hod. 90 Kč / hod. 80 Kč / hod.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí 100 Kč / hod. 90 Kč / hod. 80 Kč / hod.
TÍSŇOVÁ PÉČE
Poplatek za službu 300,00 Kč / měsíc
- Poskytnutí, zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci
- Poskytování nepřetržité hlasové a elektronické komunikace
- V případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku záchránné služby, policie, hasičů
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Denní částka za službu 655,00 Kč / den
Mapa - adresa