logo PSMB

e-mail: mb.ps@seznam.cz
tel. +420 326 735 245

Váš první krok
Naše úroveň služeb
Sociální služby
Objevte živou komunitu
Jsme daleko více

Pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Pečovatelská služba Mladá Boleslav, p. o. se snaží prostřednictvím svých služeb pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením přes nepříznivé sociální a zdravotní situace setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, své přátele a blízké.

Zde naleznete její pravidla.

18.05. 2021 - Nadační fond podpořil dezinfekci stacionáře pro seniory

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav získala další podporu od Nadačního fondu Škoda Auto v podobě financí na dezinfekci prostor denního stacionáře pomocí dezinfekčního osvětlení. Pečovatelská služba tak může efektivně předcházet infekcím a respiračním onemocněním, čímž chrání klienty i své zaměstnance.

Celý článek30.11. 2020 - Děkujeme Pojišťovně Generali

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, příspěvková organizace děkuje za podporu v době epidemie COVID–19 věnováním ochranných pomůcek. Moc si Vaší pomoci vážíme.

Poděkování dárcům


Nouzový stav

01.03. 2021 - VLÁDNÍ OPATŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Informace pro klienty PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA ML.BOLESLAV, p.o.

Dle Usnesení vlády České Republiky ze dne 26.2.2021 dochází ke změnám v poskytování sociálních služeb.

Daná opatření mají zajistit bezpečnost klientů a pracovnic sociálních služeb při výkonu jejich povolání.

Děkujeme za dodržování daných opatření.

Celý článek


Informace k prevenci onemocnění COVID-19 ("koronavirus")

jistě jste všichni zaznamenali, že v současné době je celý svět znepokojen šířící se nákazou koronavirem. Bohužel i v naší republice je již několik nakažených osob a přestože pevně doufáme, že nás všech se nebezpečí vyhne, musíme být připraveni na situaci, že někdo z Vás, nebo z našich pracovníků sám onemocní nebo se dostane do styku s nakaženou osobou a bude mu nařízena karanténa.

Informace o tomu, jak se onemocnění projevuje, jak se chránit a jak bude ovlivněno poskytování pečovatelské služby, pokud dojde k nařízení karantény u klienta, nebo u pracovníků pečovatelské služby. Chránit se musíme všichni. Informace zde

Jak bude probíhat poskytování služby u klienta, kterému byla nařízena karanténa

Péče bude poskytována pouze klientům, kterým nemůže péči zajistit rodina a to v nezbytném rozsahu:

 • s klientem je projednán způsob poskytování péče během jeho karantény. Péče nemůže být poskytována, pokud klient s mimořádným režimem (rozsah péče, používání ochranných prostředků, používání dezinfekce) nesouhlasí
 • - s klientem je projednán způsob poskytování péče během jeho karantény. Péče nemůže být poskytována, pokud klient s mimořádným režimem (rozsah péče, používání ochranných prostředků, používání dezinfekce) nesouhlasí
 • jsou zajišťovány základní úkony – strava – dovoz obědů a nákupy, nezbytná osobní hygiena, zajištění nezbytných léků, základní nezbytný úklid, pochůzky
 • nejsou poskytovány úkony velký úklid, doprovody, pedikúry, dovozy
 • kde je to možné, je dovoz obědů prováděn bez kontaktu s klientem (výměna jídlonosičů u dveří), obdobně jsou zajišťovány nákupy jako samostatný úkon
 • manipulace s jídlonosičem je prováděna v rukavicích, jídlonosič je převážen odděleně od ostatních jídlonosičů a je samostatně myt a dezinfikován
 • úkony péče jsou prováděny v ochranných prostředcích (respirátor, ochranné brýle, rukavice, jednorázový oblek)
 • na použité ochranné prostředky má poskytovatel speciální box na nebezpečný odpad, který je umístěn v bytě klienta u vchodových dveří. Likvidaci nebezpečného odpadu zajistí poskytovatel
 • při odchodu z domácnosti klienta si pracovník důkladně opláchne ruce dezinfekcí
 • prádlo je do prádelny převáženo ve speciálních uzavíratelných nepropustných pytlích (např. vakuovací pytle). Manipulace s prádlem probíhá odděleně od ostatního prádla a za použití ochranných prostředků. Na praní je používán speciální prášek na prádlo s dezinfekčním účinkem, nebo jiný dezinfekční prostředek. Kde je možná vyvářka, prádlo se pere na 90 stupňů, jinak minimálně na 60 stupňů. Z těchto důvodů není po dobu karantény práno prádlo jemné a choulostivé na vysoké teploty. Po vyprání prádla je celý prostor prádelny důkladně vydezinfikován. Rovněž jsou vydezinfikovány pytle na špinavé prádlo. Čisté prádlo je zabaleno pro převoz do mikrotenových pytlů.
 • na nákupy jsou používány jednorázové nákupní tašky (papírové nebo igelitové), které budou zakoupeny společně s nákupem.

Kde získáte další informace :

Státní zdravotní ústav 724 810 106, 725 191 367
Doplňující dotazy lze volat na linku Callcentra středočeské záchranky – 800 888 155
další informace na www stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR

Mapa - adresa
2019 Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, příspěvková organizace  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Změna cookies  |  WEB