Poslání organizace

"Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. je organizace, která se snaží prostřednictvím svých služeb pomáhat seniorům a občanům se zdravotním postižením přes nepříznivé sociální a zdravotní situace setrvávat ve svých domovech a zachovat tak vazby na své přirozené prostředí, své přátele a blízké."

Informujeme

thumb

05.3.2019 | Volná kapacita v Denním stacionáři

Jste pracovně vytíženi a nemůžete se starat o maminku, tatínka,...?

Nabízíme možnost využití Denního stacionáře pro seniory v příjemném prostředí s možností procházek v blízkém okolí, společenské setkávání, různé aktivity.

Bližší informace o provozu a podmínkách podá: koordinátorka služby paní Pekárová na telefonním čísle 326 735 245, e-mail: dps.pekarova@seznam.cz