logo PSMB

e-mail: mb.ps@seznam.cz
tel. +420 326 735 245

Váš první krok
Naše úroveň služeb
Sociální služby
Objevte živou komunitu
Jsme daleko více

Škoda Auto zahájila další kolo oceněných Zaměstnaneckých sbírek

V úterý 16. ledna bylo podepsáno Memorandum o spolupráci mezi společností Škoda Auto, Odbory KOVO a neziskovými organizacemi na příštích pět let.

Jedná se již o čtvrté kolo projektu Zaměstnaneckých sbírek, které slouží k podpoře regionálních i celostátních dobročinných organizací.

Mezi 10 neziskovými organizacemi, které podporu získaly je i Pečovatelská služba Mladá Boleslav p.o. ... celý text

helpnet.cz

Speciální fototerapie pomáhá odbourat únavu i zbavit depresí. Více zde.

Z deníku Boleslavan

Klienti nových služeb jsou spokojeni. Více zde.

Napsali o nás v MF Dnes

Péče o seniory se mění. Personálu v Mladé Boleslavi pomáhá moderní zařízení. Více zde.

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p. o. byla oceněna pěti hvězdičkami

Měsíčník statutárního města Mladá Boleslav "Boleslavan" informoval na konci roku 2022 o úspěchu, kterého dosáhla pečovatelská služba města Mladá Boleslav. Bližší informace naleznete na odkaze zde.Nouzový stav

01.03. 2021 - VLÁDNÍ OPATŘENÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Informace pro klienty PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA ML.BOLESLAV, p.o.

Dle Usnesení vlády České Republiky ze dne 26.2.2021 dochází ke změnám v poskytování sociálních služeb.

Daná opatření mají zajistit bezpečnost klientů a pracovnic sociálních služeb při výkonu jejich povolání.

Děkujeme za dodržování daných opatření.

Celý článek


Informace k prevenci onemocnění COVID-19 ("koronavirus")

jistě jste všichni zaznamenali, že v současné době je celý svět znepokojen šířící se nákazou koronavirem. Bohužel i v naší republice je již několik nakažených osob a přestože pevně doufáme, že nás všech se nebezpečí vyhne, musíme být připraveni na situaci, že někdo z Vás, nebo z našich pracovníků sám onemocní nebo se dostane do styku s nakaženou osobou a bude mu nařízena karanténa.

Informace o tomu, jak se onemocnění projevuje, jak se chránit a jak bude ovlivněno poskytování pečovatelské služby, pokud dojde k nařízení karantény u klienta, nebo u pracovníků pečovatelské služby. Chránit se musíme všichni. Informace zde

Jak bude probíhat poskytování služby u klienta, kterému byla nařízena karanténa

Péče bude poskytována pouze klientům, kterým nemůže péči zajistit rodina a to v nezbytném rozsahu:

 • s klientem je projednán způsob poskytování péče během jeho karantény. Péče nemůže být poskytována, pokud klient s mimořádným režimem (rozsah péče, používání ochranných prostředků, používání dezinfekce) nesouhlasí
 • - s klientem je projednán způsob poskytování péče během jeho karantény. Péče nemůže být poskytována, pokud klient s mimořádným režimem (rozsah péče, používání ochranných prostředků, používání dezinfekce) nesouhlasí
 • jsou zajišťovány základní úkony – strava – dovoz obědů a nákupy, nezbytná osobní hygiena, zajištění nezbytných léků, základní nezbytný úklid, pochůzky
 • nejsou poskytovány úkony velký úklid, doprovody, pedikúry, dovozy
 • kde je to možné, je dovoz obědů prováděn bez kontaktu s klientem (výměna jídlonosičů u dveří), obdobně jsou zajišťovány nákupy jako samostatný úkon
 • manipulace s jídlonosičem je prováděna v rukavicích, jídlonosič je převážen odděleně od ostatních jídlonosičů a je samostatně myt a dezinfikován
 • úkony péče jsou prováděny v ochranných prostředcích (respirátor, ochranné brýle, rukavice, jednorázový oblek)
 • na použité ochranné prostředky má poskytovatel speciální box na nebezpečný odpad, který je umístěn v bytě klienta u vchodových dveří. Likvidaci nebezpečného odpadu zajistí poskytovatel
 • při odchodu z domácnosti klienta si pracovník důkladně opláchne ruce dezinfekcí
 • prádlo je do prádelny převáženo ve speciálních uzavíratelných nepropustných pytlích (např. vakuovací pytle). Manipulace s prádlem probíhá odděleně od ostatního prádla a za použití ochranných prostředků. Na praní je používán speciální prášek na prádlo s dezinfekčním účinkem, nebo jiný dezinfekční prostředek. Kde je možná vyvářka, prádlo se pere na 90 stupňů, jinak minimálně na 60 stupňů. Z těchto důvodů není po dobu karantény práno prádlo jemné a choulostivé na vysoké teploty. Po vyprání prádla je celý prostor prádelny důkladně vydezinfikován. Rovněž jsou vydezinfikovány pytle na špinavé prádlo. Čisté prádlo je zabaleno pro převoz do mikrotenových pytlů.
 • na nákupy jsou používány jednorázové nákupní tašky (papírové nebo igelitové), které budou zakoupeny společně s nákupem.

Kde získáte další informace :

Státní zdravotní ústav 724 810 106, 725 191 367
Doplňující dotazy lze volat na linku Callcentra středočeské záchranky – 800 888 155
další informace na www stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR

Mapa - adresa