logo PSMB

e-mail: mb.ps@seznam.cz
tel. +420 326 735 245

Váš první krok
Naše úroveň služeb
Sociální služby
Objevte živou komunitu
Jsme daleko více

Vážení občané,

pečovatelská služba je seniorům a občanům se zdravotním postižením v  našem městě poskytována již od 70 tých let, kdy zřizovatelem byl Okresní úřad Mladá Boleslav a později působila jako součást Okresního ústavu sociálních služeb v Mladé Boleslavi.

Od 1.9.1992 se zřizovatelem Pečovatelské služby stalo město Mladá Boleslav a převzalo tak na sebe i veškeré povinnosti zřizovatele, což znamená především zajištění sociálních služeb a jejich financování.

V souvislosti se změnou právní formy (Pečovatelská služba města Mladá Boleslav se stala příspěvkovou organizací s  právní subjektivitou) a změnou zřizovatele, rozšířila v  průběhu uplynulých let i nabídku svých služeb, které Vám předkládáme.

Tým Pečovatelské služby města Ml. Boleslav, p.o.
Mapa - adresa