Pečovatelská služba

Cíl služby: umožnit občanům setrvat ve svém přirozeném prostředí

Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, mentálním, tělesným a zdravotním postižením, rodiny s dětmi, senioři

Pečovatelská služba je poskytována v rozmezí 7.00 hodin - 20.00 hodin.

Pečovatelská služba poskytovaná v domácnostech uživatelů:

 • úklid domácnosti
 • donáška nákupu
 • dovoz obědů v jídlonosičích s izotermickým obalem
 • příprava stravy
 • pomoc při hygieně
 • pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
 • dohled
 • pochůzky k lékaři, jednání na úřadech

Služby poskytované ve středisku osobní hygieny (SOH)

 • koupele, mytí vlasů
 • dovoz do zařízení a zpět (pokud dovoz nemůže zajistit rodina)
Zařízení středisek osobní hygieny (SOH)
Dům zvláštního určení, Sadová 718, Mladá Boleslav telefon: 326 321 579
Dům zvláštního určení, Na Radouči 1081, Mladá Boleslav telefon: 326 735 245
Dům zvláštního určení, Tyršova 385, Bělá pod Bezdězem telefon: 326 702 480

 

Služba poskytovaná v prádelnách PS

 • praní, žehlení drobného prádla
 • praní, žehlení velkého prádla
Prádelny
DZU Na Radouči, Na Radouči1081, Ml. Boleslav telefon: 326 735 245
DZU Bělá pod Bezdězem, Tyršova 385, Bělá pod Bezdězem telefon: 326 702 480

 

Domy zvláštního určení (dříve domy s pečovatelskou službou)

Domy s pečovatelskou službou jsou domy zvláštního určení, do kterých jsou umísťováni žadatelé na základě vystavené nájemní smlouvy.

 • Vystavení nájemní smlouvy předchází podání žádosti na odboru sociálních věcí Magistrátu města Mladá Boleslav a zařazení do pořadníku čekatelů. Právo užívání bytu není převoditelné na jiné členy rodiny, zaniká odchodem uživatele do ústavní péče, do rodiny atd. Jedním z nejdůležitějších předpokladů pro umístění žadatele do DZU, je potřeba žadatele zajistit pomoc druhé osoby při některých úkonech.
 • Byty jsou určeny pro seniory starší 65 let nebo pro občany se zdravotním postižením, k dispozici je několik bytů bezbariérových.
 • Všichni obyvatelé si byty zařizují vlastním nábytkem.
 • O údržbu domu zajišťuje správní firma Domos s.r.o., v Bělé p.B. Bytop.
 • Pečovatelské služby se poskytují denně včetně sobot, nedělí a svátků.
 • vybavení objektů patří střediska osobní hygieny, centrální prádelny v DZU Na Radouči.
 • V závěru roku 2005 byla instalována ve všech domech zvláštního určení signalizační a komunikační síť s centrálním dispečinkem Na Radouči 1081, služba je zajištěna s nepřetržitým provozem 24 hodin. Pokud nastane problém ve večerních a nočních hodinách v ostatních domech, máme dohodu s městskou policií v Mladé Boleslavi, která v nutných případech může asistovat při zásahu v bytě.
 • V DZU Na Radouči a u Penzionu je objekt střežen kamerovým systémem.

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. provozuje tyto domy zvláštního určení:

DZU Na Radouči 1081, Mladá Boleslav
DZU Sadová 718, Mladá Boleslav
DZU Havlíčkova 71, Mladá Boleslav

DZU U Penzionu 1324, Mladá Boleslav 
DZU Bělá pod Bezdězem, Tyršova 385
 

 

 

 

 

 

 

 

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, příspěvková organizace  |     WEB