logo PSMB

e-mail: mb.ps@seznam.cz
tel. +420 326 735 245

Váš první krok
Naše úroveň služeb
Sociální služby
Objevte živou komunitu
Jsme daleko více

Cíle odlehčovací služby

 • Odlehčovací služba má za cíl poskytnout podporu, možnost odpočinku a regenerace sil pečujícím, případně rodině, která pečuje o osobu se zdravotním postižením nebo seniora nejdéle po dobu čtyř týdnů.
 • Odlehčovací služba pomáhá rodinám zvládnout péči o člověka, který nemusí odcházet do ústavní péče. Přispívá k plnohodnotnému životu občanů.
 • Péče je zajišťována jako komplex služeb směrovaných do rodin, kde je v domácí péči osoba s tělesným, nebo zdravotním postižením, nebo senior.
 • Rodinní příslušníci, kteří o tuto osobu pečují celodenně, se nacházejí v určité fázi vyčerpání. Stálá a nepřetržitá 24 hodinová péče rodiny o svého člena by nakonec vedla k jeho umístění do ústavní péče.
 • Odlehčovací služba krátkodobě zastoupí členy rodiny v péči o seniora nebo handicapovaného člověka a umožní načerpání sil pro další péči. Poskytovaná péče vychází z obecných zásad sociálních služeb.
 • Odlehčovací služba je určena pro pobyt uživatelů, kteří nemohou bez dohledu sami setrvat v domácím prostředí, a potřebují dohled nebo pomoc druhé osoby. Poskytuje se na adrese: Na Radouči 1081, Mladá Boleslav.

Základní účel:
Odlehčovací služba poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotní postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Cílová skupina: osoby s tělesným a zdravotním postižením, senioři

Potřebují Vaši blízcí celodenní péči? Využijte odlehčovací službu

 • Staráte se o seniora či handicapovaného člověka, který nemůže zůstat bez dohledu, a vy přitom potřebujete jet na dovolenou, načerpat sil či vyřešit soukromé problémy?
 • Využijte volnou kapacitu odlehčovací služby, kterou Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. nabízí na adrese Na Radouči 1081.
 • Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. nabízí touto pobytovou službou vyřešit Vaše dočasné problémy a zajistit pro osobu ve Vaší péči podmínky srovnatelné s domácím prostředím. Podle Vašich potřeb zde jsou schopni po více dnů zajistit kvalitní péči o Vaše blízké s dostatečnou zárukou bezpečí a klidu.
 • Rodinní příslušníci, kteří pečují celodenně o osoby vyžadující neustálý dohled, se nacházejí v určité fázi vyčerpání. Odlehčovací služba je určena pro pobyt uživatelů, kteří nemohou bez dohledu sami setrvat v domácím prostředí, a potřebují dohled nebo pomoc druhé osoby.

  Pro tyto potřeby jsou vyčleněna dvě lůžka.

 • Informace získáte
 • na telefonním čísle 326 735 245
 • při osobní návštěvě v sídle Pečovatelské služby, Na Radouči 1081
Mapa - adresa