logo PSMB

e-mail: mb.ps@seznam.cz
tel. +420 326 735 245

Váš první krok
Naše úroveň služeb
Sociální služby
Objevte živou komunitu
Jsme daleko více
 • Koordinátor služby: Bc. Jaromíra Prokopová (Smolíková)
 • telefon: 326 735 245, 739 914 518
 • e-mail: dps.smolikova@seznam.cz

Poslání organizace:
Odlehčovací služba poskytuje terénní a pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotní postižení a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Cíl pobytové služby:
Cílem odlehčovací služby je poskytnutí podpory, možnosti odpočinku a regenerace sil pečujícím, případně rodině, která pečuje o osobu se zdravotním postižením nebo seniora nejdéle po dobu čtyř týdnů. Odlehčovací služba pomáhá rodinám zvládnout péči o člověka, který nemusí odcházet do péče pobytového zařízení. Přispívá k plnohodnotnému životu občanů.

Cíl terénní služby:
Cílem terénní odlehčovací služby je poskytnutí podpory, možnosti odpočinku a regenerace sil pečujícím, případně rodině, která pečuje o osobu se zdravotním postižením nebo seniora nejdéle po dobu nejdéle jednoho týdne. Odlehčovací služba pomáhá rodinám zvládnout péči o člověka, který nemusí odcházet do péče pobytového zařízení. Přispívá k plnohodnotnému životu občanů.

Pravidla služby:
Pravidla pro poskytování pobytové odlehčovací služby
Pravidla pro poskytování terénní odlehčovací služby

Cílová skupina: Osoby s tělesným a zdravotním postižením, senioři.

Věková struktura cílové skupiny:
mladší dospělí (19 -26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let), starší senioři (nad 80 let)

Forma poskytování: pobytová - kapacita lůžek: 7, terenní – kapacita: počet klientů 1

Úhrada za služby:  Odlehčovací služba pobytová,   Odlehčovací služba terénní

Zásady poskytování služby

 • služby jsou poskytovány na základě respektu lidské důstojnosti, individuality a práv jednotlivých uživatelů
 • zajištění a vytvoření podmínek pro samostatné rozhodování uživatelů a zplnomocnění uživatele k rozhodování o sobě
 • podpora udržení soběstačnosti a nezávislosti uživatelů, snížení zdravotních a sociálních rizik
 • služby jsou poskytovány na základě profesionálního přístupu všech zaměstnanců, který je podložen jejich celoživotním vzděláváním
 • služby jsou vedeny transparentně a odpovědně, informace o službě jsou dostupné

Pobytová služba se poskytuje na adrese: Vondřichova 1499, Mladá Boleslav.
Terénní služba je poskytována v domácím prostředí klienta.

Potřebují Vaši blízcí celodenní péči? Využijte odlehčovací službu

 • Staráte se o seniora či handicapovaného člověka, který nemůže zůstat bez dohledu, a vy přitom potřebujete jet na dovolenou, načerpat sil či vyřešit soukromé problémy?
 • Využijte volnou kapacitu odlehčovací služby, kterou Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. nabízí na adrese Vondřichova 1499.
 • Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. nabízí touto pobytovou službou vyřešit Vaše dočasné problémy a zajistit pro osobu ve Vaší péči podmínky srovnatelné s domácím prostředím. Podle Vašich potřeb zde jsou schopni po více dnů zajistit kvalitní péči o Vaše blízké s dostatečnou zárukou bezpečí a klidu.
 • Rodinní příslušníci, kteří pečují celodenně o osoby vyžadující neustálý dohled, se nacházejí v určité fázi vyčerpání. Odlehčovací služba je určena pro pobyt uživatelů, kteří nemohou bez dohledu sami setrvat v domácím prostředí, a potřebují dohled nebo pomoc druhé osoby.

  Pro tyto potřeby je vyčleněno sedm lůžek.

 • Informace získáte
 • na telefonním čísle 326 735 245
 • při osobní návštěvě v sídle Pečovatelské služby, Na Radouči 1081, Mladá Boleslav.
Mapa - adresa