Tísňová péče

Cíl tísňové péče
Cíl tísňové služby je udržení co největší soběstačnosti a nezávislosti občanů, zajištění maximálně možné délky života lidí ve vysokém věku a lidí se zdravotním postižením v jejich vlastním sociálním prostředí, snížení narůstajícího počtu rizik (zdravotních, sociálních a kriminálních) a mimo jiné pomoci rodinám, pečujícím o osoby ve vyšším věku nebo se zdravotním postižením.

Cílová skupina: Osoby s kombinovaným, tělesným  a  zdravotním postižením, senioři

Jak tísňová péče funguje?

 • Tísňová péče pomáhá uživatelům v případech, kdy např. upadnou a nemohou si sami zavolat pomoc, v ohrožení zdraví nebo života.
 • Uživatel nosí při sobě ovladač o velikosti krabičky od zápalek s tísňovým tlačítkem, které umožňuje spojit se z jakéhokoliv místa v bytě s centrálním dispečinkem po dobu 24 hod. denně.
 • Dispečink zorganizuje okamžitou pomoc záchranné služby, hasičů, policie nebo zkontaktuje příbuzné či známé podle potřeby a daného problému uživatele.
 • Možnost uložení klíčů od bytu uživatele v trezoru Pečovatelské služby města Mladá Boleslav, p.o. zvyšuje pravděpodobnost rychlého a efektivního zásahu v případě přímého ohrožení života či zdraví uživatelů.
 • Byt uživatele je vybaven terminální stanicí systému tísňového volání, jejíž hlavní součástí je telefonní přístroj s hlasitým odposlechem a tísňové tlačítko, které nosí uživatel v bytě neustále u sebe.
 • Jakmile v jakékoliv části bytu potřebuje pomoc, stiskne tlačítko a ke spojení s pracovnicí služby tísňové péče již dojede automaticky. Uživatel může sdělit, jaké má problémy a jakou pomoc potřebuje, aniž by se musel dostat k telefonnímu přístroji (např. pokud upadne v koupelně nebo kdekoliv jinde po bytě a není schopen sám vstát) a zároveň se pracovnici tísňové péče na monitoru počítače zobrazí potřebné údaje a kontakty na příbuzné či kontaktní osobu, kterou uživatel uvedl.
 • Na základě rozhovoru s uživatelem pracovnice vyhodnotí situaci a zorganizuje potřebnou pomoc.
 • Napojení možné pouze pro klienty z Mladé Boleslavi.

Zřízení a provozu služby

 • Terminální stanici s tísňovým tlačítkem hradí Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, p.o. z příspěvku Magistrátu města Mladá Boleslav, zařízení zůstává majetkem Pečovatelské služby města Mladá Boleslav, p.o..
 • Základní činnosti při poskytování tísňové péče se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
  - poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci
  - poskytování nepřetržité hlasové a elektronické komunikace
  - v případě akutního ohrožení života nebo zdraví zprostředkování zákroku zdravotnické záchranné   služby, policie, hasičů

Fotografie z poskytování služeb

 

 

 

 

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav, příspěvková organizace  |     WEB